Jak nam pomóc


     ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH                                                                                    RECYKLING                                                                                                 WSPÓŁPRACA

                                                                                              

zbieraj dla nas nartętki plastikowe, makulaturę,                                                  jeśli posiadasz niepotrzebne bloki rysunkowe,                                        jeśli posiadasz umiejętności,                       
zużyte baterie - my zamienimy to na materiały                                                  kredki , farby, wstążeczki , koraliki itp.                                                       którymi możesz się podzielić - zapraszamy
wykorzystywane podczas bezpłatnych warsztatów.                                           przynieś - a my wykorzystamy je podczas naszych zajęć;                     do współpracy przy organizacji warsztatów;
 
 

                                   ZAKUPY                                                                                                 WSPARCIE FINANSOWE

                                       
 
kupując prace naszych podopiecznych,                                                              jeżeli nie jesteś w stanie pomóc korzystając                                    
np. okolicznościowe  kartki czy upominki                                                           z powyższych propozycji to zawsze możesz
wspierasz naszą działalność;                                                                                wesprzeć nas finansowo; pamiętaj, że każda
                                                                                                                                 kwota wpłacona na nasze konto

                                                                                                                                  25 1020 3466 0000 9202 0096 3884 (PKO BP)

                                                                                                                                 jest przeznaczona na cele statutowe i pomoże

                                                                                                                                 kontynuować nam nasze dzieło.

 

Copyright ©2016 Majowe Granie, All Rights Reserved. eJanosik.pl
Liczba odwiedzin: 4683
free website
built with
kopage